Tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü durum ile alakalı firma olarak çeşitli çalışmalar yapıp tedbirler aldık.

 

Bu tedbirler ile çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunmasını hedefliyor bir yandan da sızdırmazlık elemanları piyasasında yürüttüğümüz hizmetlerin kesintisiz olarak devamını sağlamak için gayret ediyoruz.

 

Pandemi ilan edildiği andan itibaren firmamızda aşağıdaki tedbirler alınmış ve uygulamalar başlatılmıştır.

 

Çalışanlarımızın tüm seyahat planlamaları yeniden gözden geçirilerek zorunlu olanlar hariç kısıtlamalar getirilmiş, yurt dışı görevlerin zorunlu olmadıkça iptali, yurt içi görevlerinde ise seyahat ile ilgili önlemler ve kurallara riayet edilerek hava yolu yerine kara yolunun tercih edilmesi sağlanmıştır. Çalışanların özel seyahatlerini de mümkün olduğu ölçüde ertelemeleri önerilmiş ve bilgilendirme yapılmıştır. (Şirket araçlarımız her kullanım sonrası dezenfekte edilmektedir.)

 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tebliğ ve yayınları ile Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu bilgiler kapsamında durum değerlendirilmeleri yapılmıştır. Yapılan tebliğler ve resmi makamların açıklamalarına paralel olarak zamanı geldikçe, paniğe sebebiyet verilmeden, devam eden işlerimizin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri koordine ederek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.

 

FİRMA İÇİ BİLGİLENDİRME

 

Virüsten korunma önerileri, maske ve dezenfektanın nasıl kullanılacağı, güncel bilgilerin nasıl takip edileceği, seyahat dönüşünde neler yapılacağı gibi konuları kapsamaktadır. Konuyla ilgili bilimsel bilgiler güncellendikçe yeni sunumlarla çalışanlar ile paylaşılmıştır.

 

Sağlık birimine başvuran çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme, yönlendirme ve takipler yapılmıştır.

 

Bu süreç içinde; verilen Temel İSG eğitiminde (İSG sorumlularımız tarafından Standart enfeksiyon kontrol önlemleri, bulaş bazlı önlemler, Covid-19 belirtileri ve yayılımı, kişisel hijyen, el hijyeni, KKD kullanılması konularında) interaktif bilgilendirme yapılmıştır.

 

Sağlık biriminde yapılan günlük muayenelerde ateş, öksürük gibi bulguları olan çalışanlara bilgilendirme yapılıp izleyecekleri yol anlatılarak istirahat verilmiştir.

 

FİRMADAKİ TEDBİRLER

 

Tedarikçi firmalar ile maske ve el dezenfektanının teminin devamı için sürekli temasta kalınmıştır. Çalışan sayısınca maske temin edilmiş, bu ürünlerin alımının sürdürülebilmesi için anlaşmalar tamamlanmıştır.

 

Yemekhanede hijyen önlemleri arttırılarak kumanya sistemine geçilmiş, ortak kullanımdaki salata büfesi, baharat masası…vb gibi alanlar kaldırılmıştır. İkinci basamak önlem olarak sosyal mesafeyi de arttırmaya yönelik masa-sandalye araları özel yaptırılan seperatörler  ile ayrılmıştır.  Yemekhane girişinde ve her yemek masasında dezenfektan bulunmaktadır.

 

 

Toplu kullanım alanları ve sıklıkla temas edilen noktaların (kapı kolları, lamba anahtarları, musluk vb.) kısa aralıklarla temizlenmektedir. Ayrıca, servis şirketinin, tüm araçları her gün dezenfekte etmesi sağlanmıştır.

 

Havalandırma sisteminin işletme süreleri ve debisi artırılmıştır. Gündüz saatlerinde görevliler tarafından sık sık pencereler açılarak doğal havalandırma sağlanmaktadır.

 

Tesislerimizde (hazırlanan temizlik ve dezenfeksiyon planına uygun olarak) detaylı temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmış (ve bu işlemler) belirli rutinlerde devam edilmektedir.

 

Daha etkili ve zararsız olan sabunla el yıkamayı yaygın hale getirmek için uyarıcı afişler asılmış, belli bir plan dahilinde anti bakteriyel mendil ve el dezenfektanları yemekhane girişi, toplantı odaları, koridorlar gibi alanlara konulmuştur.

 

Şirket içerisinde göze çarpacak noktalara (panolar, yemekhane, tuvaletler) bilgilendirme afişleri asılmıştır. Tokalaşma, kalabalık ortamlardan kaçınma uyarıları sürekli hatırlatılmaktadır.

 

Toplantıların mümkün olduğunca görüntülü telefon veya bilgisayar sistemleri aracılığı ile yapılması önerilmiştir.

 

Tesis içi ve dışı iletişim planları oluşturulmuş olup, tesisimiz içerisinde görülecek noktalara asılarak ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız için bilgilendirme amaçlanmıştır.

 

Girişlerde HES kodu ve ateş kontrolü yapılarak detaylı kayıtlar tutulmakta, ateşi belirlenen seviyeden yüksek çıkan çalışanlara beklemeden bir sağlık kuruluşuna gitmesi şeklinde yönlendirme yapılmakta ayrıca iletişime devam edilerek kontrol edilmesi sağlanmaktadır. (Sağlık kuruluşundan ekipler gelene kadar Covid-19 vakaları ve şüphelilerinin bekletileceği izolasyon odası bulunmaktadır. Tesisimiz içerisinde acil durumlarla başa çıkması için eğitilmiş çalışanımız bulunmaktadır.)