5.0. HİDROLİK SİLİNDİRLERDE DİZAYN KRİTERLERİ

Sızdırmazlık elemanlarının çalıșmasını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörler dikkate alınmaz ise dizayn hatası yapmak olasılığı artar. Hidrolik silindirlerin çalıșma koșulları farklılıklar gösterir. Örneğin; enjeksiyon tezgahında çalıșacak bir hidrolik silindir ile iș makinasında çalıșacak hidrolik silindirin malzeme ve sızdırmazlık elemanları açısından farklı tasarlanması gerekir.

Sızdırmazlık elemanı seçimi yapılırken dört temel değișken dikkate alınmalıdır.

1. Sıcaklık:

Akıșkan ve ortam sıcaklığı dikkate alınarak uygun malzeme seçimi yapmak gerekir.

2. Basınç:

Sistem basıncı ve basıncın uygulama șekline uygun sızdırmazlık elemanı ve malzemesi seçmek gereklidir.

3. Kayma Hızı:

Sistem kayma hızına uygun sızdırmazlık elemanı malzemesi seçilmelidir.

4. Akıșkan Tipi:

Akıșkan tipine uygun sızdırmazlık elemanı malzemesi seçilmelidir.

Yukarıda anlatılan 4 temel değișken ile ilgili teknik değerler katoloğumuzun her sızdırmazlık elemanı tipi için ilgili bölümlerinde verilmektedir. Burada bahsedilen 4 temel değișken haricinde hidrolik silindirlerin çalıșmasını etkileyen bașka faktörlerde vardır. Bunların firmamıza göre en önemli olanları;

5. Çalıșma Șartları

Hidrolik silindirlerin tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli değișkenlerdendir. Bu așamada dikkat edilmesi gereken çok sayıda faktör vardır.

Bunlardan bașlıcaları;

5.1. Kapalı ya da açık mekanda çalıșma durumu ve silindirin çalıșması sırasında etkiyecek kirlilik durumu toz keçesi seçimi için en önemli kriterlerdendir. Dıș ortamda çalıșan silindirler için kıș aylarında buz kazıyıcı kullanmak gerekli olabilir.

5.2. Hidrolik silindire çalıșması sırasında etkiyen yan yükler ve çalıșma pozisyonları hidrolik silindir dizaynı yapılırken dikkate alınmalıdır. Örneğin; dıș ortamda dik çalıșan Hidrolik silindirlere yağmur suyunun silindir içine girmesi engellenmelidir.