​Tüm dünyayı etkileyen zorlu bir salgın hastalık dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunmasını hedefliyoruz, bir yandan da sızdırmazlık elemanları piyasasında yürüttüğümüz hizmetlerin aksaksız devamını sağlamaya gayret ediyoruz.

Bu sebeple periyodik olarak tüm çalışanlarımıza virüs tespiti için PCR testi yaptırıyoruz. Şirket içerisinde göze çarpacak noktalara maske, mesafe ve hijyen konusu  ile ilgili afişleri asarak çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza, tedariklerini yaptığımız maske ve ilgili koruyucu ekipman desteği sağlıyoruz. Firmamızın tüm çalışma sahalarında her gün düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılıyor. Semptomları olan ya da Covid-19 olduğu ortaya çıkan çalışanımız olursa tedbirler doğrultusunda gerekli işleyiş ve müdahaleleri yapıyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve pandemi sürecinde kurallara uyan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.